Psycholog

Jan Andres

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Mám pětiletý psychoterapeutický a sebezkušenostní výcvik v daseinsanalýze. Studoval jsem psychologii ve Finsku na University of Jyväskylä. V současné době pracuji jako psycholog a psychoterapeut na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET, kde také vedu denní stacionář.  Svou soukromou praxi mám v prostorách kláštera v pražských Emauzích.

Jakým způsobem pracuji

Přistupuji ke každému klientovi zcela individuálně, bez předsudků s maximálním respektem k jeho svébytnosti a jedinečnosti. Nesnažím se o klientovo přizpůsobení se jeho okolí, naopak vnímám terapii jako hledání způsobu, jak být plně sám sebou. Nestavím se tedy do expertní role a nevynáším soudy na základě podobnosti s jinými případy. S každým klientem tak vzniká terapie nová a osobitá. Má role je spíše rolí provázejícího. Snažím se o co možná největší opravdovost setkání, kdy se klient setkává nejen se mnou, ale také sám se sebou. Společně pak usilujeme o poznání klientových vlastních možností a jejich uskutečňování, tak aby mohl žít naplněný život, opravdově a svým vlastním způsobem. Autentický způsob života umožňuje nejen uzdravení, ale také k naplnění svého životního potenciálu.

Ve své práci se zabývám také výkladem snů a metodou aktivní imaginace, jedná se ale spíš o nabídku a možnost, zúčastnit se těchto metod není pro terapeutický proces podmínkou.

V mé ordinaci jsou vítáni všichni, očkovaní, neočkovaní i ti, kteří si svůj zdravotní stav sdělovat nepřejí.

Výklad snů

Sny nejsou pouhé deriváty mentálních procesů, jak tvrdí někteří. Bdění i snění jsou plnohodnotnou součástí života, jde však o různé způsoby bytí. Porozumět snu se dá ale jen v bdělém stavu. I zde platí, že ke snům přistupujeme individuálně a bez předsudků. Neuchyluji se k symbolickému výkladu nebo užívání snářů. Snům se snažíme porozumět z pohledu snícího. Ve snech, na rozdíl od bdělého stavu, nejsme zatíženi maskami a rolemi, které na sebe v různých situacích bereme. Snící je teď a tady, je autentický. Právě proto je výklad snů tak cenný, umožňuje elegantní a nezastřený vhled do našeho života.

 

Aktivní imaginace

Metoda, kterou do psychologie přivedl C.G. Jung, umožňuje kontakt s nevědomím, poddat se vlastní fantazii, ale současně si zachovat plnou kontrolu a vědomý náhled na situaci. V průběhu imaginace je možné prožít překvapivé množství a intenzitu obrazů, které mohou být velmi obohacující nebo až objevné. Imaginace rozvíjí kreativitu a umožňuje navodit příjemný uvolněný stav. Následně se věnujeme výkladu obrazů a jejich porozumění. V terapeutické práci se tato metoda ukazuje jako neobvykle cenná.